Oferta

Close
+48 501 577 884
8.00-18.00

Pełna oferta biura rachunkowego Multiplan

Nasze Biuro rachunkowe posiada szeroką ofertę dla każdego typu prowadzonej działalności. Zapewniamy pełen pakiet usług księgowych i doradczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania księgowości firmy. Prowadzimy również rozliczenia osób prywatnych. Poniżej znajdziecie Państwo pełny zakres świadczonych przez Nas usług księgowych:

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • ewidencja sprzedaży,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • ewidencje podatku od towarów i usług (VAT),
 • przygotowanie deklaracji do rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • sporządzenie rozliczenia rocznego.
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • przygotowanie deklaracji do rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • sporządzenie rozliczenia rocznego
Księga handlowa
 • przygotowywanie zasad polityki rachunkowości oraz planu kont w formie, która zostanie uzgodniona z Klientem
 • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • wyliczanie należnych podatków (VAT, CIT)
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych oraz ich przekazywanie do urzędów skarbowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie deklaracji do GUS
Obsługa kadrowo płacowa
 • listy płac
 • paski wynagrodzeń
 • imienne raporty osób ubezpieczonych (RMUA)
 • deklaracje ZUS
 • deklaracje podatku od osób fizycznych (PIT 4)
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia
 • nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych
Outsourcing księgowy
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wg określonych standardów
 • przygotowywanie raportów na potrzeby zarządu oraz banków
 • przejęcie odpowiedzialności za prawidłowy obieg dokumentów księgowych
 • przygotowywanie oraz modyfikacja planu kont, dostosowując go do wymogów standardów sprawozdawczych, wymogów controllingu oraz prawa podatkowego
 • przejęcie odpowiedzialności za kontakty z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, PFRON)
 • przejęcie odpowiedzialności za prawidłowość rozliczeń podatkowych
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości
 • pozyskiwanie i rozliczanie dotacji unijnych
 • pozyskiwanie i rozliczanie kredytów
 • doradztwo podatkowe