Dotacje

Close
+48 501 577 884
8.00-18.00

Dotacje dla firm

Nasze Biuro Rachunkowe wspiera przedsiębiorców, którzy mają zamiar pozyskać dotacje unijne na projekty innowacyjne, robudowę produkcji oraz projekty B+R. W ramach perspektywy 2014-2020, realizowane są projekty wspierające przedsiębiorców w:

 • Tworzeniu lub rozwoju centrów badwczo-rozwojowych (POIR 2.1)
 • Badania przemysłowe i prace rozwojowe (POIR 1.1)
 • Innowacyjne usługi, produkty oraz innowacje procesowe (RPO WSL 3.2)
 • Pożyczki oraz kredyty unijne 

W ramach pomocy przedsiębiorcą przy określeniu możliwości pozwalających na uzyskanie odpowiedniego dofinansowani wykonujemy:

 • Pełną analize przedsiębiorstwa pod kątem możliwości uzyskania dofinansowani
 • Analizę pomysłu, koncepcji. Państwa planu na rozwój, badania lub wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań
 • Analizę potrzeb przedsiębiorstwa, zgodnie z istniejącym stanem Technicznym, Kadrowym oraz wytycznymi klienta
 • Wskazanie szans na uzyskanie dofinansowania i podjęcia koniecznych kroków, aby przygotować Pańśtwa przedsiębiorstwo do możliwości aplikowania na konkretne działanie realizowane w ramach perspektyw 2014-2020
 • Przedstawienie warunków współpracy

W ramach pomocy przedsiębiorcą przy złożeniu wniosku o dofinansowanie wykonujemy:

 • Zarządzanie całym procesem związanym z pozyskiwaniem wniosku
 • Zebranie danych koniecznych do opracowania wniosku
 • Wykonanie wniosku w wersji podstawowej
 • Analiza wniosku wraz z przedsiębiorcą
 • Nawiązanie współpracy ze instytucjami naukowymi (opracowanie opinii o innowacyjności, przeprowadzenie badań etc.)
 • Dokananie odpowiednich zmian we wpisie do KRS/CEIDG
 • Opracowanie dokumentacji środowiskowej (jeżeli jest to konieczne)
 • Wybór odpowiedniego finansowania, uzyskanie niezbędnych promes, rękojmi
 • Wykonanie wniosku w wersji finalnej
 • Złożenie wniosku
 • Wykonanie wszelkich ewentualnych sprostowań

W ramach pomocy przedsiębiorcą przy rozliczeniu się z pozytywnie rozpatrzonego wniosku o dofinansowanie:

 • Przygotowanie umowy o dofinansowanie
 • Wsparcie w ramach rozliczania projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem
 • Kontrola rozliczeń
 • Monitorowanie i weryfikacja wydatków, aby były zgodne z warunkami umowy
 • Realizacja postępowań ofertych (szacowanie wartości, upublicznienie oferty, weryfikacja, rozliczenie w ramach dofinansowania)

Dotacje dla osób bezrobotnych

Zajmujemy się również wsparciem osób bezrobotnych, którzy mają zamiar otworzyć własną działalność gospodarczą ze wsparciem unijnym, pupu lub krusu. W ramach udzelanej pomocy świadczymy kompleksową usługę, na którą składa się:

 • Analiza planowane przedsięwzięcia oraz potrzeb
 • Analiza wydatków pod kątem kwalifikowalności
 • Pomoc specjalistów z danej branży przy określeniu sprzętu, urządzeń, materiałów wnioskowanych w ramach dofinansowaniu
 • Pomoc przy uzyskaniu niezbędnych listów intencyjnych, dodatkowych umów i zaświadczeń
 • Analiza zabezpieczenia finansowego projektu
 • Pomoc przy określeniu odpowiedniej formy prawnej planowanej działalności gospodarczej
 • Sporządzenie wniosku
 • Analiza wniosku wraz z klientem
 • Pomoc przy podpisaniu umowy o dofinansowanie
 • Pomoc przy założeniu działalności gospodarczej
 • Od dnia założenia działalności miesiąc prowadzenia księgowości gratis
 • Przedstawienie formy późniejszej współpracy (nie wiążące)

 

 

Cennik usług:

 • Dotacje dla osób bezrobotnych – 500 zł (Cena do negocjacji). 
 • Dotacje dla firm – 2500zł za sporządzenie wniosku + 2% od wartości wnioskowanego projektu w przypadku otrzymania dofinansowania